india@uracgroup.com
+919199190044
भाषा बदलें
Furnace Fire Clay Fire Brick Refractory

Furnace Fire Clay Fire Brick Refractory

उत्पाद विवरण:

  • ब्रिक्स टाइप हाई एलुमिना ब्रिक्स
  • Click to view more
X

फर्नेस फायर क्ले फायर ब्रिक रिफ्रैक्टरी मूल्य और मात्रा

  • टुकड़ा/टुकड़े
  • 1

फर्नेस फायर क्ले फायर ब्रिक रिफ्रैक्टरी उत्पाद की विशेषताएं

  • हाई एलुमिना ब्रिक्स

फर्नेस फायर क्ले फायर ब्रिक रिफ्रैक्टरी व्यापार सूचना

  • 10 प्रति महीने
  • 1 दिन

उत्पाद विवरण

उत्पाद विवरण

क्रय आवश्यकता विवरण दर्ज करें
ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर

Refractory Brick अन्य उत्पादBack to top